اخبار > محدود بودن ظرفیت خوابگاه دانشکده سلامت
بدینوسیله به اطلاع میرساند موسسه سلامت خاش بعلت محدودیت ظرفیت خوابگاه در سال تحصیلی 96-95هیچگونه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر ندارد


1395/05/30 ١٤:٤٣ Notifications ١٣١٦٨


خروج