اخبار > پذیرش مقاله در کشور امریکا
پذیرش مقاله

پذیرش مقاله اختلالات شناختی در اتاق بهبودی بیمارستان امام خمینی خاش در کشور امریکا به استاد راهنمایی آقای مجید دسترس و همکاری دانشجوی اتاق عمل آقای نواز عمادی
دانلود فايل : letter...2_(2)_(1)(1).pdf ( 270KB )

1395/03/04 ١٠:١١ Events, Other ١٢٥١٢


خروج