اخبار > برگزاری مراسم افطاری توسط دانشجویان پسر دانشکده سلامت