اخبار > برگزاری ویدیو کنفرانس ریاست محترم دانشگاهبرگزاری ویدیو کنفرانس ریاست محترم دانشگاه با روسای بیمارستانهای خاش، سراوان و چابهار

حسب دستور ریاست محترم دانشگاه ارتباط ویدیویی از راه دور با روسای بیمارستانهای خاش، سراوان و چابهار در ساعت 10:30 مورخه 22/3/59 با همکاری روابط عمومی دانشگاه، کارشناسان IT واحدهای فوق و با هماهنگی کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات بمدت 3 ساعت برگزار گردید.

مهندس پورحسن سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در این خصوص گفت: توان فنی و تخصصی بالای نیروهای IT در مدیریت فناوری و واحدهای تابعه ازیک سو و بستر شبکه ای و فیزیکی مناسب موجود از سوی دیگر؛ از عوامل مهم در موفقیت این ویدیو کنفرانس بوده است.

لازم بذکر است تجهیزات ویدیو کنفرانس در حوزه ریاست دانشگاه، بیمارستانهای سراوان، خاش و چابهار و کارگاه مدیریت فناوری اطلاعات نصب شده که در موعد مقرر و با هماهنگی های لازم، این ارتباط قابل اجرا خواهد بود.


1395/03/23 ٠٧:٢٠ Notifications ١٢٦٨٣


خروج