اخبار > قابل توجه پذيرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت خاش 1395قابل توجه پذيرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت خاش 1395

مدارك لازم جهت ثبت نام از پذيرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی که در زمان مراجعه حضوری به منظور ثبت نام قطعی می بایست ارائه نمایید.

1. ارائه 12 قطعه عكس 4×3 تمام رخ وپشت نويسي شده
2. مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه باشد الف :(کارت پایان خدمت ،معافیت دائم ) ب:(متعهدین خدمت در وزارتخانه ها و سازمانها و کارکنان نیروهای انتظامی ارائه موافقت از بالاترین مقام اجرایی جهت ادامه تحصیل) ج:(متولدین سالهای 1375 و بعد از آن و مشمولانی را که مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره 1 سازمان سنجش آموزش کشورکه مجاز به تحصیل می باشندمی بایست 2 سری فرم مشخصات را تکمیل و ارائه نماید)
3. ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و2سری تصوير کلیه صفحات شناسنامه وتصويرپشت وروی كارت ملي
4. گواهینامه دوره چهار ساله ویا شش ساله به انضمام يكبرگ تصوير(مخصوص فارغ التحصيلان نظام قديم)
5. گواهی های سال دوم وسوم دبیرستان بانضمام يكبرگ تصوير(مخصوص فارغ التحصيلان نظام قديم)
6. گواهینامه پایان دوره پيش دانشگاهي ويكبرگ تصوير(مخصوص فارغ التحصيلان نظام جديد)
7. ریزنمرات پایان دوره پیش دانشگاهی و یک برگ تصویر(مخصوص فارغ التحصيلان نظام جديد)
8. گواهی دیپلم متوسطه ویكبرگ تصوير(مخصوص فارغ التحصيلان نظام جديد)
9. كارنامه سه ساله دوره دبيرستان وياگواهي سال دوم متوسطه ويكبرگ تصويرآن (مخصوص فارغ التحصيلان نظام جديد)
10.درصورتيكه كارمندمي باشید حكم مرخصي سالانه ویاموافقت بدون قيدوشرط محل كارباتحصيل دررشته پذیرفته شده
11.مراجعه به اداره پست وارائه تصويرگواهي پيش دانشگاهي وياديپلم متوسطه نظام قديم ودرخواست تاييديه تحصيلي(پيش دانشگاهي وياديپلم نظام قديم)و ارائه قبض پستي در حوزه ثبت نام
آدرس جهت درج درفرمهاي درخواست تاييديه تحصيلي: زاهدان بلوارخليج فارس – ميدان دكترحسابي – بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان – معاونت آموزشي – اداره پذيرش وثبت نام


1395/11/06 ٢١:١٨ News, Notifications ١٤٤٧٧


خروج