اخبار > قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز مجتمع آموزش عالی سلا مــت خاش در سال تحصیلی 96-95مدارک و زمان و مکان ثبت نام به شرح ذیل به استحضار می رسد :
الف : مدارک
ارائه 6 قطعه عکس ( تبصره : برای آقایان مشمول خدمت نظام وظیفه 12 قطعه )
ارائه اصل و یک سری تصویر کلیه صفحات شناسنامه
ارائه اصل و یک سری تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
ارائه اصل و یک سری تصویر دیپلم متوسطه نظام جدید
گواهی ریزنمرات سه ساله متوسطه و تصویر آن یک سری
ارائه اصل و یک سری تصویر دوره پیش دانشگاهی اخذ شده حداکثر تا تاریخ 31/06/95
گواهی ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی و تصویر آن یک سری
ارائه گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت و یا هر مدرکی که نشان دهنده وضعیت خدمت نظام وظیفه باشد یک سری
مراجعه به دفاتر پیشخوان و تقاضای تایید پیش دانشگاهی و ارائه قبض
آدرس جهت درج درفرمهاي درخواست تاييديه تحصيلي:

زاهدان بلوارخليج فارس – ميدان دكترحسابي – بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان – معاونت آموزشي – اداره پذيرش وثبت نام – کد پستی 9816743175
کلیه پذیرفته شدگان متعهد خدمت جغرافیای مجتمع مربوطه می باشند که با هماهنگی با مجتمع ها در خصوص اخذ تعهد اقدام خواهد شد .


زمان و مکان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی سلامت خاش :
زمان : 1395/11/10 لغایت 1395/11/11
مکان : زاهدان – میدان دکتر حسابی – بلوار جنت – پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – حوزه معاونت آموزشی – اداره پذیرش و ثبت نام


شماره های تماس :
زاهدان :
05433295758 ( شماره مستقیم )
20 – 05433295718 داخلی : 1298 و 1294

خاش : 05433723652


1395/11/06 ٢١:٠٥ News, Notifications ١٤٤٧٦


خروج