اخبار > آغاز امامت حضرت حجه بن الحسن امام زمان (عج) بر شما مبارکآغاز امامت حضرت حجه بن الحسن امام زمان (عج) بر شما مبارک

نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای زندگی
همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت، گذشت
ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد.


1396/09/06 ٠٧:١٢ News ١٦٩١٠


خروج