اخبار > مدال طلای مسابقات بین المللی جام صلح ودوستی توسط خانم ایدامحمدی مقدم