اخبار > مدال طلای مسابقات بین المللی جام صلح ودوستی توسط خانم ایدامحمدی مقدممدال طلای مسابقات بین المللی جام صلح ودوستی توسط خانم ایدامحمدی مقدم

مدال طلای مسابقات بین المللی جام صلح ودوستی دررشته ی ساندا رده سنی بزرگسالان توسط خانم ایدامحمدی مقدم دانشجوی رشته بهداشت دانشکده سلامت خاش


1395/05/11 ٠٩:٠٢ Other ١٣٠٥٦


خروج