اخبار > برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورودبرگزاری اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود

در مورخ 12 آبان اردوی تفریحی ، توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود موسسه آموزش عالی سلامت خاش با حضور مدیر دانشجویی دانشگاه جناب آقای معین و همچنین معاون آموزشی ،دانشجویی و پژوهشی موسسه آموزش عالی سلامت خاش سرکار خانم نوری و تعدادی از مسئوالین واحدهای موسسه و همکاران دیگر برگزار گردید.
در آغاز جلسه پس از قرائت آیات کلام الله مجید مدیر دانشجویی دانشگاه با سخنانی به دانشجویان جدید سال جدید را تبریک و حضورشان را خیر مقدم گفتند و در ادامه پس از معرفی دانشجویان سرکار خانم نوری نیز سخنانی را ایراد نموده و نکات مهم را یاد آور شدند و کتابچه قوانین و مقررات در اختیار دانشجویان قرار گرفت و در نهایت با معرفی همکاران موسسه و شرح وظایفشان جلسه به اتمام رسید و کلیه نفرات جهت پیاده روی وصرف صبحانه و ادامه برنامه ها در فضایی دوستانه به سر بردند.


1396/08/13 ٠٨:٥٣ News, Events ١٦٧٦٢


خروج