اخبار > صعود تیم دانشکده سلامت خاش به نیمه نهاییصعود تیم سفید پوشان سلامت با 12 امتیاز   به نیمه نهایی

📌مسابقات جام بسیج دانشجویی (بین دانشگاه ها)

این دوره از مسابقات با حضور 10تیم در دو گروه 5تیمی برگزار شد
📌دانشکده سلامت نیز با دو تیم در این مسابقات شرکت کرد
1-سفید پوشان سلامت
2-شهید عماد
که نتایج زیر حاصل شد:

بازی اول
تیم حوزه 2 _ تیم سفید پوشان سلامت 3

بازی دوم
تیم دوم سلامت 4 _ تیم سفید پوشان سلامت 7

بازی سوم
تیم دانشگاه آزاد 2 _ تیم سفید پوشان سلامت 3

بازی چهارم
تیم صنعت و معدن 1 _ تیم سفید پوشان سلامت 2

و تیم سفید پوشان سلامت با 12 امتیاز به عنوان اولین تیم به نیمه نهایی صعود کرد
تبریک به همه عزیزان زحمت کش این تیم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


1396/02/13 ١٤:١٢ News, Events, Notifications ١٥٤٣٥


خروج