اخبار روز آمد

 اطلاعیه 1

 

اطلاعیه 3

اهداء  500 نسخه کتاب به کتابخانه توسط جناب آقای دکتررضا کرد سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان و مدیریت موسسه آموزش عالی سلامت شهرستان خاش.

جناب آقای دکتر رضا کرد ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان در امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی98-97 توصیه کردند که اهداء کتاب و ترویج کتابخوانی در فرهنگ و جامعه ایرانی علی الخصوص قشر دانشجویان عزیزتقویت یابد.

 

ساعت کاری کتابخانه  موسسه آموزش عالی سلامت خاش

شنبه تا چهارشنبه 

صبح ها 7:15 الی 15    عصرها: 15 الی 19

پنج شنبه و جمعه

8 الی 15

اطلاعیه 2

دو عنوان کتاب ذیل توسط دکتر ایزدی به کتابخانه اهداء شد.

ردیف

عنوان

مولف

1

مدل ها و تئوری های آموزش بهداشت

دکترایرج ضاربان،دکترحسین ایزدی راد،حسینعلی آدینه

2

تکنولوژی آموزشی

دکتر ایرج ضاربان،دکتر حسین ایزدی راد


کتابخانه

محتوای مرتبط