اخبار روز آمد

 

اطلاعیه 1

ساعت کاری کتابخانه  موسسه آموزش عالی سلامت خاش

شنبه تا چهارشنبه  7:15 تا 15

-بخش امانت: 7:15تا 15 و اتاق های مطالعه بصورت 24ساعته دایر میباشد.

اطلاعیه 2

اهداء  500 نسخه کتاب به کتابخانه توسط جناب آقای دکتررضا کرد سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان و مدیریت موسسه آموزش عالی سلامت شهرستان خاش.

جناب آقای دکتر رضا کرد ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان در امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی98-97 توصیه کردند که اهداء کتاب و ترویج کتابخوانی در فرهنگ و جامعه ایرانی علی الخصوص قشر دانشجویان عزیزتقویت یابد.

 


کتابخانه

محتوای مرتبط