قوانین ومقررات دایره امتحانات

قوانین ومقررات دایره امتحانات مجتمع آموزش عالی سلامت خاش

دانشجوی گرامی با آرزوی موفقیت متذکر می گردد براساس مصوبات دایره امتحانات توجه و رعایت نکات ذیل در جلسات آزمون الزامی است.

قبل از برگزاری آزمون:

دانشجویانی که ساعت آزمون دو درس آنها در یک زمان واحد برگزار می گردد باید قبل از شروع آزمون هماهنگی های لازم را با مسئول آموزش بعمل آورند.

زمان آزمون:

امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد وغیر قابل تغییر است.

حضور دانشجو حداقل نیم ساعت قبل از برگزاری آزمون در موسسه الزامی است.

ضوابط جلسه آزمون:

همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون در کلیه جلسات آزمون الزامی است.

کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی اعلام شده از طرف دایره امتحانات در جای خود قرار گیرند.

دانشجویانی که با خود گوشی موبایل دارند لازم است آن را در حالت خاموش قرار داده و قبل از شروع امتحان در جایگاه مخصوص که به همین منظور تعبیه شده است قرار دهند.

فقط دانشجویانی که اسامی آنها در لیست صورت جلسه امتحانی وجود دارد مجاز به امضای صورت جلسه خواهند بود.

همراه داشتن کلیه وسایل  مورد نیاز (خودکار,مداد,پاک کن و...)توسط دانشجو الزامی است.

تخلفات جلسه آزمون:

همراه داشتن گوشی موبایل در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و مراقبین می توانند دانشجو را از جلسه آزمون محروم نمائید.

همراه داشتن هر گونه یادداشت (دست نوشته مرتبط یا غیر مرتبط با سوالات امتحانی)-کتاب-کبف دستی-وسایل صوتی و ارتباطی-کف نویسی-صحبت کردن-نگاه کردن به ورقه  دیگری تخلف امتحانی محسوب می شود.

خارج کردن برگه سوالات و پاسخنامه ها از جلسات آزمون ممنوع است.

استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب در جلسه آزمون مجاز نیست.

در صورت تائید تخلف یا تقلب دانشجو توسط  مسئول دایره دایره امتحانات یا مدرس و مراقب آزمون, دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط