ساعات کاری کتابخانه

ساعت کاری کلیه بخش های کتابخانه شامل بخش امانت و بخش مخزن بدین شرح می باشد:

شنبه تا چهارشنبه:7:15 الی 19

پنج شنبه و جمعه: 8 الی 15

 


کتابخانه

محتوای مرتبط