معرفی و شرح وظایف معاون آموزشی

  

نرگس نوری (معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی)   مشاهده c.v

مدرک تحصیلی:ارشد آموزش بهداشت

تلفن:05433725403

آدرس: خاش-فلکه 22 بهمن –موسسه سلامت خاش

ایمیل:nouri.n2007@yahoo.com

 


شرح وظایف معاون آموزشی موسسه سلامت خاش

v    همکاری با ریاست مؤسسه در جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی مؤسسه

v    تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروه های آموزشی و سایر اشخاص ذیربط

v    نظارت بر برگزاری فعالیت های آموزشی در مؤسسه

v    نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزی های مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

v    اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی مؤسسه و تأمین آنها

v     انجام امور مؤسسه و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس  برابر اختیارات تفویضی

v    شرکت در جلسات و نشست های آموزشی مؤسسه

v     نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

v     تهیه گزارش های لازم از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به ریاست مؤسسه

v     برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت های آموزشی

v     بازديد از محيط هاي باليني و نظارت بر امر آموزش باليني دانشجويان.

v     بررسي و پيگيري امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان در خصوص مهماني، انتقال، مرخصي و انصراف از تحصيل

v     بررسي ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف و اعلام آن به دانشگاه.

 

 

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط