معرفی و شرح وظایف معاون آموزشی

  

حسین ایزدی راد (معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی)   مشاهده c.v                       

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تلفن:05433725403

آدرس: خاش-فلکه 22 بهمن –موسسه سلامت خاش

ایمیل:izadi111389@gmail.com

 


شرح وظایف معاون آموزشی موسسه سلامت خاش

همکاری با ریاست مؤسسه در جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی مؤسسه

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروه های آموزشی و سایر اشخاص ذیربط

نظارت بر برگزاری فعالیت های آموزشی در مؤسسه

نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزی های مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی

اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی مؤسسه و تأمین آنها

 انجام امور مؤسسه و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس  برابر اختیارات تفویضی

شرکت در جلسات و نشست های آموزشی مؤسسه

 نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله

 تهیه گزارش های لازم از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به ریاست مؤسسه

برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت های آموزشی

 بازديد از محيط هاي باليني و نظارت بر امر آموزش باليني دانشجويان.

 بررسي و پيگيري امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان در خصوص مهماني، انتقال، مرخصي و انصراف از تحصيل

 بررسي ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف و اعلام آن به دانشگاه.

 

 

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط