كاركنان و شرح وظایف

کارکنان:

عاطفه ریگی

کارشناسی بهداشت عمومی


تلفن : 05433725406  --  داخلی 114

ایمیل :  salamat.khash@zaums.ac.ir

شرح وظایف:

 

1. ارتباط با اعضای هیئت علمی و دانشجویان و انجام نیازسنجی از این گروه جهت سفارش منابع

2. پذیرش عضو و امانت منابع بر اساس آیین نامه امانت دانشگاه

3 .راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین در جهت رسیدن به منابع مورد نظرشان

4 .جستجوی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و پاسخگویی به ارباب رجوع

5 .آماده سازی و فهرست نویسی مجموعه کتابهای  فارسی و انگلیسی

6.نصب برچسب و بارکد کتب

7 .قرار دادن و انتقال منابع براساس شماره رده بندی در قفسه های مربوطه

8 .تهیه لیست دیر آمدگی منابع جهت ارائه به مسئول مافوق


کتابخانه

محتوای مرتبط