معرفي كتابخانه

معرفی کتابخانه

 

کتابخانه ی موسسه سلامت در سال 1392 تاسیس گردیده است.سیستم دسترسی کاربران به منابع،بصورت باز ارائه شده وطبقه بندی کتابها نیز بر اساس ان ال ام ( NLM )   رده بندی کتابخانه ملی پزشکی امریکا و ال سی ( LC  )   کتابخانه کنگره آمریکا انجام میشود.


محتوای مرتبط