پرسنل و شرح وظایف

  

   

    نام و نام خانوادگی : محسن تمندانی


    تحصیلات : کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات و IT


    سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT)

 


 

 

 

 

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد IT شامل موارد زير است:

1) نظارت بر امور مرتبط بر فناوري اطلاعات

2) پيشنهاد و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مرتبط با IT

3) نظارت بر شبكه LAN

4) نظارت بر خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري کل موسسه

5) نظارت بر تهيه و طراحي سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز 

6) مديريت و نظارت بر وب سايت موسسه

7) پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود در موسسه

8) بررسي و رفع مشكلات سخت‌افزاري سيستم‌ها و دستگاه‌هاي جانبي.

9) تأمين موارد مصرفي، قطعات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي عمومي.

10) نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي.

11) ارسال سيستم‌هاي غير قابل تعمير به بيرون از موسسه جهت تعمير.

12) رفع مشكلات نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران از طريق شبكه و به صورت Remote.

13) پاسخگويي به مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كاربران.

14) پشتيباني از سرويس بروزرساني سيستم‌عامل و نرم‌افزارهاي كامپيوترهاي موجود در شبكه

15) ايجاد يك سازمان نرم‌افزاري و سخت‌افزاي جامع و متمركز در مجموعه.

16) كاهش هزينه‌هاي موارد مصرفي و خدمات

اهداف نرم افزاري

  1. برنامه ريزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سيستم های نرم افزاری
  2. پشتيبانی نرم افزارهای کاربردی
  3. کنترل و مديريت کاربران و تعريف سطوح دسترسی هريک از آنها
  4. رفع مشکلات فنی کاربران نرم افزارهای کاربردی
  5. جمع آوری مشکلات کاربران ، تجزيه و تحليل آنها و رفع مشکل.
  6. برنامه ريزی در جهت آموزش و کارآمد نمودن کاربران نرم افزارها برای واگذاری امور کاربری نرم افزارها
  7. تهيه استاندارهای خريد نرم افزار کاربردی و بروز رسانی آن در مقاطع مختلف
  8. ارزيابی نرم افزارهای در حال خريد طبق استاندارد تهيه شده

فناوری اطلاعات

محتوای مرتبط