تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

بسمه تعالي

* قابل توجه دانشجويان محترم *

تقویم آموزشی سال تحصیلی98-97

نیمسال دوم:

عنوان

تاریخ

لغایت

تاریخ

انتخاب واحد اینترنتی

97/11/8

لغایت

97/11/12

شروع کلاسهای درسی

97/11/13

حذف واضافه دو درس

97/11/27

لغایت

97/11/28

حذف تک درس

98/02/21

پایان کلاسهای درسی

98/03/23

امتحانات

98/03/25

لغایت

98/04/13

               

 

قابل توجه دانشجویان:

تحویل پرینت اولیه انتخاب واحد توسط دانشجو به آموزش دانشکده

انجام انتخاب واحد با تاخیر و رفع اشکالات احتمالی با برنامه ریزی دانشکده

درصورت عدم حضور به موقع جهت انتخاب واحد و رفع اشکال در تائیدیه انتخاب واحد جریمه به شرح ذیل خواهد بود:

تاخیر روز اول: 100هزار ریال

تاخیر روز دوم: (برای روز دوم150هزار ریال):250هزار ریال

تاخیر روز سوم: (برای روز سوم200هزار ریال):450هزار ریال

تاخیر تا پنج روز: موضوع در جلسه شورای آموزشی مورد بررسی قرارگرفته و در صورت موافقت شورا با انتخاب واحد تا سقف 600 هزار ریال جریمه اخذ می گردد.

 

 

 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط