وام و رفاه

وام دانشجویی از صندوق رفاه

 اداره وام و رفاه :

 اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وامها و نيز پرداخت بيمه حوادث و درماني را به دانشجويان عهده دار مي باشد .

اداره وام و رفاه حلقه رابط دانشگاه علوم پزشکی با صندوق رفاه دانشجويان كشور مي باشد و درخواستهاي دانشجويان جهت دريافت تسهيلات را به صندوق رفاه دانشجويان منتقل نموده ، در صورت تائيد صندوق تسهيلات و وامها به حساب دانشجويان واريز مي گردد.

 

وظايف اداره وام و رفاه :

بطور كلي وظايف اين اداره به دو قسمت عمده تقسيم مي گردد :

     پرداخت تسهيلات رفاهي به دانشجويان

     بازپرداخت شامل محاسبه ، قسط بندي ، بازپرداخت بدهي دانشجويان

 

 مراحل اداري و ثبت نام و پرداخت انواع وامها

 وام تحصيلي :

 ثبت نام دانشجو در ابتداي هر ترم با مراجعه به اداره وام ورفاه دانشجويان و دريافت فرم ثبت نام وام تحصيلي و تكميل آن ، درخواست دريافت وام مي نمايد . به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ، وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد .میزان وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب بر اساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد. به دانشجویان شبانه در حال حاضر هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

مبلغ وام تحصیلی و مسکن

میزان  وام تحصیلی به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 380000 ریال و متأهل ماهیانه 560000 ریال

میزان وام مسکن به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 250000 ریال و متأهل ماهیانه 500000 ریال

میزان حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرزند 90000 ریال ، حداکثر 3 فرزند

 ارائه سند تعهد محضري – دانشجو فقط با ارائه سند تعهد محضري مبني بر بازپرداخت بدهي خود مي تواند از امكانات و تسهيلات رفاهي دانشگاه استفاده نمايد .

  بررسي و ثبت كامپيوتري درخواستهاي وام دانشجويان

 ارسال ليستهاي وام به صندوق و دريافت چك وام از امورمالي صندوق

واريز وجه به حساب دانشجويان

 وام ضروري :

 مراحل پرداخت وام ضروري همانند وام تحصيلي مي باشد. وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند پرداخت می گردد. دانشجویان می توانند حداکثر با رعایت فاصله حداقل 8 ماه در طول تحصیل به شرح ذیل درخواست وام ضروری نمایند

دو بار

کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ارشد ناپیوسته

چهار بار

کارشناسی پیوسته

شش بار

دکتری عمومی

سه بار

دکتری تخصصی و تخصص

 

میزان وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب بر اساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد. به دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی و دستیاران تخصصی اعطای سقف وام بلامانع است

 

مبلغ وام ضروری

میزان وام ضروری حداکثر 1500000 ریال طبق ضوابطی که صندوق رفاه اعلام مینماید

به دانشجویان ورودی جدید در صورت رعایت حداقل انتخاب واحد حداکثر 700000 ریال وام ضروری تعلق می گیرد

 

 وام بيمه خدمات درماني :

 دانشجويان واجد شرايط در صورت تمايل مي توانند در مدت تحصيل به شرطي كه داراي دفترچه بيمه خدمات درماني يا دفترچه سازمان تامين اجتماعي نباشند از مزاياي بيمه خدمات درماني همانند مقررات مربوط به كاركنان دولت استفاده نمايندبه کلیه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وامهای تحصیلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بیمه پرداخت می گردد. مبلغ سرانه بیمه دانشجویی در سال جاری به ازای هر نفر 80000 ریال می باشد که 50% از آن توسط دولت و  50% توسط دانشجو که در صورت تمایل به عنوان وام بیمه توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.

 وام وديعه مسكن :

 كليه دانشجويان روزانه متاهل كه ساكن خوابگاه نيستند و مسكن اجاره اي دارند مي توانند از وديعه مسكن در قبال ارائه اجاره نامه رسمي ، در طول هر مقطع تحصيلي يك نوبت استفاده نمايند.

مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی

شهرهای بزرگ  18000000

سایر شهرها    12500000

مقاطع تکمیلی کارشناسی ارشد،دکترای تخصصی و دستیاران تخصصی

شهرهای بزرگ  40000000

سایر شهرها    25000000

 

تبصره (1) – وجه مبلغ پرداختي بيش از مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود .

تبصره (2) – در صورتي كه زوجين دانشجو باشند فقط يكي از آن دو مي تواند از وديعه مسكن بهره مند گردد.

وديعه مسكن برخلاف ديگر تسهيلات صندوق پس از فارغ التحصيلي بصورت يكجا از دانشجو دريافت مي گردد.

وام اعتباری خرید کالا :

به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی ، وام خرید کالا به شاغلین تحصیل در مقاطع تخصصی و ph.D حداکثر به مبلغ 4000000 ریال و دانشجویان شاغل به تحصیل در سایر مقاطع تحصیلی حداکثر به مبلغ 1000000 ریال به صورت اعتبار خرید از فروشگاه تجارت الکترونیک صندوق پرداخت می گردد.

 شرايط وام گيرندگان

 دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجوئي

دارا بودن اولويت نياز مالي

سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام و يا بهره مند از خوابگاه

 

 بازپرداخت وامها و تسهيلات رفاهي اعطائي :

 * بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ملزم مي باشند حسب وضعيت تحصيلي ( فراغت ، انصراف ، ترك و يا اخراج از تحصيل طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي ، اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجوئي و وديعه مسكن اقدام نمايند .

* دانشجويان انصرافي ، ترك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي دريافتي و هزينه هاي مربوطه به استفاده از خوابگاه دانشجوئي مي باشند .

* دانش آموختگاني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند بايد كل بدهي خود را يكجا تسويه نمايند و در صورتي كه بصورت بورسيه دولتي قصد عزيمت دارند مي توانند با سپردن تعهد محضري ، بازپرداخت بدهي خود را به بعد از فراغت از تحصيل موكول نمايند .

* وديعه مسكن و ديركرد تخليه خوابگاه جزء بدهي دانش آموخته ، تقسيط نخواهد شد و بهره مندان از آن موظفند قبل از صدور دفترچه اقساط كل مبلغ را به حساب صندوق واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

 مراحل بازپرداخت بدهي هاي دانشجويان به صندوق به شرح ذيل مي باشند :

 الف - محاسبه : دانشجوي فارغ التحصيل قبل از انجام هرگونه اقدامي جهت فارغ التحصيلي ، ابتدا به اموردانشجوئي و اداره امورخوابگاهها مراجعه و با اداره امورخوابگاهها تسويه حساب مي نمايد آنگاه با ارائه اين تسويه حساب به اداره وام و رفاه ، كارشناس اداره اجاره بهاي خوابگاه و مقدار وام فارغ التحصيل را محاسبه  مي نمايد.

ب – قسط بندي : دانشجوئي كه مايل به پرداخت اقساط بدهي خود به صندوق رفاه مي باشد ، پس از محاسبه توسط كارشناس اداره به اطلاع عامل كارشناسي اداره مي رساند و قسط بندي بدهي دانشجو به دو صورت زير انجام مي پذيرد :

دانشجويان پسر مشغول خدمت سربازي : براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه دو سال و نه ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود .

دانشجويان پسر غير مشمول و دانشجويان دختر : براي اين دانشجويان دفترچه اقساط با فرجه 9 ماه پس از فارغ التحصيلي صادر مي شود .

تذكر: جهت اطمينان از بازپرداخت بدهي دانشجويان ، گواهي موقت تحصيلي فارغ التحصيلان ، مدت دار صادر
مي شود .

 باز پرداخت بدهي

دانشجويان كه بدهي خود را به صورت نقد و يا اقساط پرداخت نموده اند با ارائه مدارك ( حواله يا فيش واريزي) به اداره وام و رفاه ، تسويه حساب نهائي دريافت نموده و جهت دريافت دانشنامه به آموزش ارائه مي دهد .