معرفی موسسه

معرفی دانشکده سلامت خاش

معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی سلامت خاش  در مهر ماه سال 1391 با  3 رشته تحصیلی کارشناسی اتاق عمل ، کارشناسی بهداشت عمومی و کاردانی فوریتهای پزشکی و تعداد 80 دانشجو  فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.که هم اکنون در پایان سال 1395 با 6 رشته کاردانی و 3 رشته کارشناسی به فعالیت خود ادامه میدهد.

این موسسه در محل بیمارستان سابق با زمینی بالغ بر 5000 متر مربع وبا هزینه دوازده میلیارد ریال اعتبار اولیه بنا گردید.

 

نشانی موسسه  : خاش – خیابان شهید امام بخش - میدان شهدا  (بیمارستان 22 بهمن سابق)

 

     تلفن : 8-33725403 - 054        فاکس : 33725407 – 054

 

                 پست الکترونیک  :    salamat.khash@zaums.ac.ir