اخبار > تمدید بازه زمانی سامانه نقل و انتقال دانشجویانتمدید بازه زمانی سامانه نقل و انتقال دانشجویان

از تاريخ 1396/09/20 لغايت 1396/09/23 امكان ثبت درخواست هاي انتقالي جديد در سامانه فعال مي گردد.


1396/09/19 ١٢:٣٧ News ١٦٩٩٧


خروج